Doç. Dr. TEOMAN AKPINAR NKUAVES

Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME
Öğrenim Yılları: 2015-2019
Tez: (2019)
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 2003-2008
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MALİ HUKUK
Öğrenim Yılları: 1995-1997
Tez:
Lisans
Üniversite: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI PR.
Öğrenim Yılları: 2018-
Tez:
Lisans
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇALIޞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞžKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1985-1989
Tez:
Önlisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HUKUK BÖLÜMÜ / ADALET PR. (AÇIKÖĞRETİM)
Öğrenim Yılları: 2016-2019
Tez:
Önlisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2014-2016
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2018-
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2008-
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2001-
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ
2019-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2014-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2009-2011
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-2008
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Sosyal Politika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Sosyal Güvenlik
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AKPINAR T., KÜÇÜKGÖKSEL N. Ç., Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin İş Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar veÇözüm Önerileri, BNEJSS, vol. 6, pp. 34-53, 2020.
Özgün Makale Erişim Linki
2. AKPINAR T., Muhasebe Mesleğinde Etik Kurallar, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 5, pp. 34-39, 2019.
Özgün Makale EBSCO, DRJI Erişim Linki
3. ÇAKMAKKAYA B. Y., AKPINAR T., Adliye Çalışanlarının Performanslarının Artırılmasında Sürekli İyileştirme, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 5, pp. 1-9, 2019.
Özgün Makale DRJI, EBSCO, DAIJ Erişim Linki
4. ÇAKMAKKAYA B. Y., BATUR N., AKPINAR T., Adli Soruşturma Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 9, pp. 154-166, 2019.
Özgün Makale DRJI, EBSCO, DAIJ Erişim Linki
5. ÇAKMAKKAYA B. Y., BATUR N., AKPINAR T., İş Yüküne Çözüm Olarak Savcılık Soruşturma Bürolarında Toplam Kalite Yönetimi, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, vol. 8, pp. 128-141, 2019.
Özgün Makale RESEARCHBİB, ESJI, SISİ SOBIAD Erişim Linki
6. ÇAKMAKKAYA B. Y., BATUR N., AKPINAR T., ADLİ HİZMETLERİN KALİTESİNİN ARTIRILMASININ UNSURU OLARAK ADLİYELERİN FİZİKİKOŞULLARI, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 11, pp. 885-892, 2018.
Özgün Makale EBSCO , PROQUEST. MLA Erişim Linki
7. ÇAKMAKKAYA B. Y., AKPINAR T., YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDE TOPLAMKALİTE YÖNETİMİ, The Journal of Academic Social Science Studies, vol. 72, pp. 557-573, 2018.
Özgün Makale DPAJ, SOBİAD,MLA, INDEX COPERNICUS Erişim Linki
8. ÇAKMAKKAYA B. Y., AKPINAR T., Bilişim Suçları İle Mücadelede Karşılaşılan Sorunlar, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 4, pp. 123-129, 2018.
Özgün Makale DRJI,EBSCO HOST, ESCI,SIS Erişim Linki
9. BALOĞLU S., AKPINAR T., BATUR N., ÇAKMAKKAYA B. Y., Bireylerin Çalışma Performanslarının İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamaları ile Artırılması, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 4, pp. 37-52, 2018.
Özgün Makale Directory of Research Journals Indexing (DRJI)Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ)Scientific Indexing Services (SIS)Academic Resource Index-ResearchBibEBSCO tarafından full-text olarak indekslenmektedir / Included inEBSCOEurasian Scientific Index (ESJI)ASOS INDEX academia social science index Erişim Linki
10. ÇAKMAKKAYA B. Y., BATUR N., AKPINAR T., “F Klavye” Kullanımı Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 4, pp. 99-109, 2018.
Özgün Makale DRJI, EBSCO, SIS, DAIJ, ESJI Erişim Linki
11. AKPINAR T., ÇAKMAKKAYA B. Y., BATUR N., Ofis Çalışanlarının Sağlığının Korunmasında Çözüm Önerisi Olarak Ergonomi Bilimi, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 4, pp. 76-98, 2018.
Özgün Makale DRJI, EBSCO, ESJI, SIS Erişim Linki
12. AKPINAR T., Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Çocukların ve Kadınların Sosyal PolitikaBağlamında Yaşadıkları Sorunlar, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 3, pp. 16-29, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
13. AKPINAR T., ÖĞÜTOĞULLARI E., OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 2, pp. 97-104, 2016.
Özgün Makale DRJI, DAIJ, EBSCO HOST,Scientific Indexing Services (SIS), ASOS Erişim Linki
14. AKPINAR T., ÖZYILDIRIM K., Trakya Bölgesi’nde Tarımsal Faaliyette Bulunan Çiftçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi, ÇALIŞMA VE TOPLUM, vol. 2016, pp. 1231-1270, 2016.
Özgün Makale EBSCOHOST, CSA, ULAKBİM, INDEX COPERNICUS Erişim Linki
15. AKPINAR T., KÜÇÜKGÖKSEL N. Ç., MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ALGISI VE GİRİŞİMCİLİĞİ ENGELLEYEN SEBEPLER, BALKAN VE YAKIN DOĞU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol. 1, pp. 13-19, 2015.
Özgün Makale ResearchBib, RePEc, EconBib, EconBiz, Econis, EconPaper, EconStor,
16. AKPINAR T., Ç. B. Y., İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü, ÇALIŞMA VE TOPLUM, pp. 273-304, 2014.
Özgün Makale EBSCOHOST Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇAKMAKKAYA B. Y., AKPINAR T., ADALET MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi, cilt 3, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. EREN Ö., AKPINAR T., İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KURAMSAL GELİŞİMİ: KLASİK, NEOKLASİK VE MODERN ÖRGÜT KURAMLARI, KARATAHTA İŞ YAZILARI DERGİSİ, ss. 23-50, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
3. KÜÇÜKGÖKSEL N. Ç., AKPINAR T., İstihdam Odaklı Mesleki Eğitime Yönelik Sorunlar, Talep ve Beklentiler, TEKİRDAĞ SMMM ODASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss. 1-18, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
4. AKPINAR T., GÜREL A., TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS)ve TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) ÇERÇEVESĠNDE SERMAYE VE SERMAYENİN KORUNMASI (DEVAMLILIĞI) KAVRAMLARI., TEKİRDAĞ SMMM ODASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss. 1-20, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
5. AKPINAR T., ÖĞÜTOĞULLARI E., İŞ SAĞILI VE GÜVENLİĞİNDE EĞİTİMİN PLANLANMASI VE UYGULANMASI, KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, ss. 113-134, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. AKPINAR T., Türkiye’de Çalışan Çocukların Hukuki ve Sosyal Konumu, Sosyal Bilimler Metinleri, ss. 1-28, 2010.
Özgün Makale Erişim Linki
7. AKPINAR T., Avrupa Birliği Ekseninde Türkiye’de Tarım Sektöründe Sosyal Güvenlik ve Sorunları, NKU Papers on Social Science 01/09, Sosyal Bilimler Metinleri, NKU Papers on Social Science 01/09, 2009.
Özgün Makale
8. AKPINAR T., Avrupa Birliği’nde Sosyal Güvenlik ve Türkiye., Lebib Yalkın, Mevzuat Dergisi, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
9. AKPINAR T., Geçici Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenliği. İSMMMO, Mali Çözüm,Yıl 14, Sayı:67,2004, İstanbul., İSMMMO, Mali Çözüm, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. AKPINAR T., İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU, Yayın Yeri: EKİN YAYINEVİ, 2018.
Bilimsel Kitap
2. HEKİMLER A., AKPINAR T., Son Değişiklikler İle Sosyal Güvenlik Kanunları, Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2016.
Bilimsel Kitap
3. BAKİ YİĞİT Ç., NECAT B., ERBAY M., KOPUZ A., AKPINAR T., Adliye Binaları ve Toplam Kalite Yönetimi, Yayın Yeri: BİLGE, 2015.
Bilimsel Kitap
4. AKPINAR T., İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi ve İşveren Rehberi, Yayın Yeri: On İki Levha Yayıncılık, 2015.
Bilimsel Kitap
5. HEKİMLER A., AKPINAR T., Son Değişiklikler İle İş Kanunları, Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2015.
Bilimsel Kitap
6. ÇAKMAKKAYA B. Y., B. N., A. T., Adliyelerde Toplam Kalite Yönetimi, Yayın Yeri: EKİN, 2014.
Bilimsel Kitap
7. AKPINAR T., İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlarına Hazırlık, Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2014.
Bilimsel Kitap
8. AKPINAR T., BATUR N., ÇAKMAKKAYA B. Y., İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2014.
Bilimsel Kitap
9. AKPINAR T., İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, Yayın Yeri: EKİN, 2013.
Bilimsel Kitap
10. ÇAKMAKKKAYA B. Y., A. T., B. N., Toplam Kalite Yönetimine Güncel Yaklaşım, Yayın Yeri: LEGAL, 2013.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KÜÇÜKGÖKSEL N. Ç., AKPINAR T., THE EFFECTS OF MIGRATION FROM SYRIA TOWARDS TURKEYON SOCIAL AND SPATIAL STRUCTURE, ISER International Conference on Economics and BusinessResearch (ICEBR-2019)Paris , France25th-26th December, 2019. (25.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri
2. AKPINAR T., Avrupa Birliği Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (FADN)Sisteminin Türkiye’deki Mevcut MuhasebeSistemine Potansiyel Katkıları, XIII. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Congress Series onEconomics, Business and ManagementTekirdag-Fall / Turkey (05.10.2019-06.10.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. AKPINAR T., Avrupa Birliği Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (FADN) Sisteminin Türkiye’dekiMevcut Vergi ve Sosyal Güvenlik Sistemine Sağlayacağı Faydalar, XIII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Tekirdag-Fall / Turkey (05.10.2019-06.10.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. AKPINAR T., KÜÇÜKGÖKSEL N. Ç., HALK EĞİTİM MERKEZLERİNİN TOPLUMSAL GELİŞİME KATKILARI:ÇORLU HALK EĞİTİM MERKEZİ ÖRNEĞİ, 5.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (27.06.2019-30.06.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. ÇAKMAKKAYA B. Y., AKPINAR T., On Parmak Klavye Kullanımının Yaygınlaştırılması, XI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Tekirdağ / Turkey (09.03.2019-10.03.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. AKPINAR T., KÜÇÜKGÖKSEL N. Ç., ÇAKMAKKAYA B. Y., The Scope Of The Common Agricultural Policy Of The European Union And FuturePlans That May Set An Example For Turkish Agriculture, XI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Tekirdağ / Turkey (09.03.2019-10.03.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. AKPINAR T., KÜÇÜKGÖKSEL N. Ç., Artisan Akhism Fund Insurance , Esnaf Ahilik Sandığı Sigortası, IV. lnternational Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Russe / Bulgaria (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
8. ÇİTAK M., ÇİTAK G., AKPINAR T., E-Invoice Application Package Programs with Special Integrator Method, Özel Entegratör Yöntemiyle Paket Programlarda E-Fatura Uygulaması, IV. lnternational Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Russe / Bulgaria (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. ÖĞÜTOĞULLARI E., AKPINAR T., 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Ulusal Bayram, Genel Tatil ve Hafta Tatili Ücreti, IBANESS EDİRNE ULUSLARARASI KONGRE (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
10. KÜÇÜKGÖKSEL N. Ç., AKPINAR T., Geopolitics, Migration and Social Policy, IBANESS EDİRNE ULUSLARARASI KONGRE (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
11. HABİBOĞLU Ö., AKPINAR T., Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösteren Uluslararası Bir İşletme Örneğinde Maliyetleme Yönteminin İncelenmesi, IBANESS Konferans Serisi – Prilep / Makedonya (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
12. KÜÇÜKGÖKSEL N. Ç., AKPINAR T., The Cyprus Conflict, IBANESS Conference Series – Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
13. ÇITAK M., KÜÇÜKGÖKSEL N. Ç., AKPINAR T., Problems of Women in Working Life, IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria IBANESS Konferans Serisi – Plovdiv / Bulgaristan (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
14. AKPINAR T., YILDIZ M., Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı (05.05.2014-07.05.2014).
Tam metin bildiri
15. AKPINAR T., KÜÇÜKGÖKSEL N. Ç., Legal Position of Part-Time Working University Students, BANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria IBANESS Konferans Serisi – Plovdiv / Bulgaristan (12.03.2013-13.03.2016).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. AKPINAR T., Trakya Bölgesi’nde Tarımsal Teknoloji Kullanımının İstihdam ve Sosyal Güvenliğe Etkileri Trakya Üniversitesi, Girişimcilik ve kalkınma Sempozyumu, sempozyum (16.10.2009-18.10.2009).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (11.10.2019-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Erişim Linki
2. ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ (05.02.2019-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO Erişim Linki
3. DEMİRYOLU MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ (12.06.2018-06.08.2018), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Open AIRE Google Scholar
4. International Journal of Sociology and Social Policy (04.04.2018-10.04.2018), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCOPUS
5. International Journal of Sociology and Social Policy (10.12.2017-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCOPUS
6. International Journal of Sociology and Social Policy (17.08.2017-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCOPUS Erişim Linki
7. BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL (BER JOURNAL), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
8. International Journal of Sociology and Social Policy (17.01.2020-21.01.2020), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi SCOPUS Erişim Linki
Ulusal Projeler
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Bitirme Ödevi Danışmanlığı, DİĞER, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 12.06.2018-Devam Ediyor.
Üyelikler
ÇORLU SMMMO STAJ EĞİTİM KOMİSYONU ÜYELİĞİ, Üye, 2019-.
Çorlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitmenler Koordinasyon Kurulu Üyeliği, Başkan, 2014-.
Çorlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitmenler Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Başkan, 2014-.
BOLOGNA SÜRECİ BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ, Başkan, 2010-2011.
TEKİRDAĞ İL DEĞERLERİ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ, Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-.
ÇORLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI, Üye, 2000-.
Katıldığı Kurslar
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EĞİTİMİ, Yer:ÇORLU SMMM ODASI, 28.09.2019-28.09.2019.
FİNANSAL DANIŞMANLIK VE FİNANSAL RAPOR HAZIRLAMA EĞİTİMİ, Yer:ÇORLU SMMMO, 20.12.2017-20.12.2017.
Aldığı Sertifikalar
IV. lnternational Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Russe / Bulgaria, Yer:Russe, 08.04.2017-09.04.2017.
III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Edirne / Turkey, Yer:Edirne Margi Otel, 04.03.2017-05.03.2017.
IBANESS Conference Series-Prilep / Macedonia, Yer:“St. Kliment Ohridski” University – Bitola, 28.10.2016-30.10.2016.
IBANESS Conference Series - Plovdiv / Bulgaria, Yer:University of Agribusiness and Rural Development, 12.03.2016-13.03.2016.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ, Yer:BROSS TEKSTİL / ÇERKEZKÖY, 16.05.2016-17.05.2016.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Yer:ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI, 05.10.2015-05.10.2015.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Yer:ÇORLU TİCARTE VE SANAYİ ODASI, 04.12.2013-04.12.2013.