Öğr. Gör. Dr. TEOMAN AKPINAR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. TEOMAN AKPINAR

T: (0282) 250 3511

M takpinar@nku.edu.tr

W takpinar.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Muhasebe ve Vergi
Ana Bilim Dalı:Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 2003-2008
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MALİ HUKUK
Öğrenim Yılları: 1995-1997
Tez:
Lisans
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇALIޞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞžKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1985-1989
Tez:
Önlisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HUKUK BÖLÜMÜ / ADALET PR. (AÇIKÖĞRETİM)
Öğrenim Yılları: 2016-
Tez:
Önlisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2014-2016
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2008-
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2001-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2014-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2009-2011
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-2008
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Sosyal Politika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Sosyal Güvenlik
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇAKMAKKAYA B. Y., BATUR N., AKPINAR T., “F Klavye” Kullanımı Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 4, pp. 99-109, 2018.
Özgün Makale DRJI, EBSCO, SIS, DAIJ, ESJI Erişim Linki
2. AKPINAR T., ÇAKMAKKAYA B. Y., BATUR N., Ofis Çalışanlarının Sağlığının Korunmasında Çözüm Önerisi Olarak Ergonomi Bilimi, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 4, pp. 76-98, 2018.
Özgün Makale DRJI, EBSCO, ESJI, SIS Erişim Linki
3. AKPINAR T., Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Çocukların ve Kadınların Sosyal PolitikaBağlamında Yaşadıkları Sorunlar, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 3, pp. 16-29, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
4. AKPINAR T., ÖĞÜTOĞULLARI E., OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 2, pp. 97-104, 2016.
Özgün Makale DRJI, DAIJ, EBSCO HOST,Scientific Indexing Services (SIS), ASOS Erişim Linki
5. AKPINAR T., ÖZYILDIRIM K., Trakya Bölgesi’nde Tarımsal Faaliyette Bulunan Çiftçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi, ÇALIŞMA VE TOPLUM, vol. 2016, pp. 1231-1270, 2016.
Özgün Makale EBSCOHOST, CSA, ULAKBİM, INDEX COPERNICUS Erişim Linki
6. AKPINAR T., KÜÇÜKGÖKSEL N. Ç., MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ALGISI VE GİRİŞİMCİLİĞİ ENGELLEYEN SEBEPLER, BALKAN VE YAKIN DOĞU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol. 1, pp. 13-19, 2015.
Özgün Makale ResearchBib, RePEc, EconBib, EconBiz, Econis, EconPaper, EconStor,
7. AKPINAR T., Ç. B. Y., İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü, ÇALIŞMA VE TOPLUM, pp. 273-304, 2014.
Özgün Makale EBSCOHOST Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. EREN Ö., AKPINAR T., İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KURAMSAL GELİŞİMİ: KLASİK, NEOKLASİK VE MODERN ÖRGÜT KURAMLARI, KARATAHTA İŞ YAZILARI DERGİSİ, ss. 23-50, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
2. KÜÇÜKGÖKSEL N. Ç., AKPINAR T., İstihdam Odaklı Mesleki Eğitime Yönelik Sorunlar, Talep ve Beklentiler, TEKİRDAĞ SMMM ODASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss. 1-18, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
3. AKPINAR T., GÜREL A., TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS)ve TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) ÇERÇEVESĠNDE SERMAYE VE SERMAYENİN KORUNMASI (DEVAMLILIĞI) KAVRAMLARI., TEKİRDAĞ SMMM ODASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss. 1-20, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
4. AKPINAR T., ÖĞÜTOĞULLARI E., İŞ SAĞILI VE GÜVENLİĞİNDE EĞİTİMİN PLANLANMASI VE UYGULANMASI, KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, ss. 113-134, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. AKPINAR T., Türkiye’de Çalışan Çocukların Hukuki ve Sosyal Konumu, Sosyal Bilimler Metinleri, ss. 1-28, 2010.
Özgün Makale Erişim Linki
6. AKPINAR T., Avrupa Birliği Ekseninde Türkiye’de Tarım Sektöründe Sosyal Güvenlik ve Sorunları, NKU Papers on Social Science 01/09, Sosyal Bilimler Metinleri, NKU Papers on Social Science 01/09, 2009.
Özgün Makale
7. AKPINAR T., Avrupa Birliği’nde Sosyal Güvenlik ve Türkiye., Lebib Yalkın, Mevzuat Dergisi, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
8. AKPINAR T., Geçici Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenliği. İSMMMO, Mali Çözüm,Yıl 14, Sayı:67,2004, İstanbul., İSMMMO, Mali Çözüm, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. AKPINAR T., İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU, Yayın Yeri: EKİN YAYINEVİ, 2018.
Bilimsel Kitap
2. HEKİMLER A., AKPINAR T., Son Değişiklikler İle Sosyal Güvenlik Kanunları, Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2016.
Bilimsel Kitap
3. BAKİ YİĞİT Ç., NECAT B., ERBAY M., KOPUZ A., AKPINAR T., Adliye Binaları ve Toplam Kalite Yönetimi, Yayın Yeri: BİLGE, 2015.
Bilimsel Kitap
4. AKPINAR T., İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi ve İşveren Rehberi, Yayın Yeri: On İki Levha Yayıncılık, 2015.
Bilimsel Kitap
5. HEKİMLER A., AKPINAR T., Son Değişiklikler İle İş Kanunları, Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2015.
Bilimsel Kitap
6. ÇAKMAKKAYA B. Y., B. N., A. T., Adliyelerde Toplam Kalite Yönetimi, Yayın Yeri: EKİN, 2014.
Bilimsel Kitap
7. AKPINAR T., İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlarına Hazırlık, Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2014.
Bilimsel Kitap
8. AKPINAR T., BATUR N., ÇAKMAKKAYA B. Y., İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2014.
Bilimsel Kitap
9. AKPINAR T., İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, Yayın Yeri: EKİN, 2013.
Bilimsel Kitap
10. ÇAKMAKKKAYA B. Y., A. T., B. N., Toplam Kalite Yönetimine Güncel Yaklaşım, Yayın Yeri: LEGAL, 2013.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. AKPINAR T., KÜÇÜKGÖKSEL N. Ç., Artisan Akhism Fund Insurance , Esnaf Ahilik Sandığı Sigortası, IV. lnternational Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Russe / Bulgaria (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. ÇİTAK M., ÇİTAK G., AKPINAR T., E-Invoice Application Package Programs with Special Integrator Method, Özel Entegratör Yöntemiyle Paket Programlarda E-Fatura Uygulaması, IV. lnternational Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Russe / Bulgaria (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. ÖĞÜTOĞULLARI E., AKPINAR T., 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Ulusal Bayram, Genel Tatil ve Hafta Tatili Ücreti, IBANESS EDİRNE ULUSLARARASI KONGRE (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. KÜÇÜKGÖKSEL N. Ç., AKPINAR T., Geopolitics, Migration and Social Policy, IBANESS EDİRNE ULUSLARARASI KONGRE (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. HABİBOĞLU Ö., AKPINAR T., Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösteren Uluslararası Bir İşletme Örneğinde Maliyetleme Yönteminin İncelenmesi, IBANESS Konferans Serisi – Prilep / Makedonya (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. KÜÇÜKGÖKSEL N. Ç., AKPINAR T., The Cyprus Conflict, IBANESS Conference Series – Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
7. ÇITAK M., KÜÇÜKGÖKSEL N. Ç., AKPINAR T., Problems of Women in Working Life, IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria IBANESS Konferans Serisi – Plovdiv / Bulgaristan (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
8. AKPINAR T., YILDIZ M., Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı (05.05.2014-07.05.2014).
Tam metin bildiri
9. AKPINAR T., KÜÇÜKGÖKSEL N. Ç., Legal Position of Part-Time Working University Students, BANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria IBANESS Konferans Serisi – Plovdiv / Bulgaristan (12.03.2013-13.03.2016).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. AKPINAR T., Trakya Bölgesi’nde Tarımsal Teknoloji Kullanımının İstihdam ve Sosyal Güvenliğe Etkileri Trakya Üniversitesi, Girişimcilik ve kalkınma Sempozyumu, sempozyum (16.10.2009-18.10.2009).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. International Journal of Sociology and Social Policy (04.04.2018-10.04.2018), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SSCI
2. International Journal of Sociology and Social Policy (10.12.2017-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCOPUS
3. International Journal of Sociology and Social Policy (17.08.2017-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCOPUS Erişim Linki
4. BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL (BER JOURNAL), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
Üyelikler
Çorlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitmenler Koordinasyon Kurulu Üyeliği, Başkan, 2014-.
Çorlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitmenler Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Başkan, 2014-.
BOLOGNA SÜRECİ BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ, Başkan, 2010-2011.
TEKİRDAĞ İL DEĞERLERİ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ, Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-.
ÇORLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI, Üye, 2000-.
Katıldığı Kurslar
FİNANSAL DANIŞMANLIK VE FİNANSAL RAPOR HAZIRLAMA EĞİTİMİ, Yer:ÇORLU SMMMO, 20.12.2017-20.12.2017.